Egy kis könyvtártörténet

Mátészalkán az első jelentősnek mondható könyvgyűjteménye az 1874-ben alakult Mátészalkai Kaszinóé volt, mintegy 100 kötetet mondhatott magáénak. Az 1902-ben alapított Iparoskör könyvtárral és olvasóteremmel is rendelkezett. Kisebb gyűjteménye volt a Gazdakörnek, az Állami Polgári Iskolának, a református és katolikus leányegyletnek és a leventeszervezetnek. A Kelet-magyarországi Lapterjesztő Vállalat a Kazinczy u. 2. szám alatt kölcsönkönyvtárat alapított 1937-ben. Egyes adatok szerint a település főutcáján pénzért kölcsönző könyvtárak nyíltak; a Keresztúry-házban Szabadművelődési Könyvtár, vagy a Vincze-féle könyvkereskedés havi 1 pengőért kölcsönzött.

A nyilvános könyvtári ellátás megszervezése 1945 után történt. A Mátészalkai Körzeti Könyvtárat 1951. február 24-én alapították a Bajcsy-Zsilinszky u. 22. szám alatt. A körzeti könyvtárnak nem volt helyi feladata, a környező települések könyvtári ellátásáról gondoskodtak. Tulajdonképpen ekkor rakták le a mai könyvtári hálózat alapjait. 1952. november 29-én jött létre a Járási Könyvtár, mely már helyi feladatokat is ellátott.

Az intézmény 1951-ben a „Csizmadia-palotában” kapott helyet, és a mai napig is itt található. Kezdetben csak a földszinten, mintegy 135 m2 alapterületen működött. 1959-ben külön olvasóteremet alakítottak ki. 1963-ban a megyében elsőként itt nyílt külön helyiségben gyerekkönyvtár.

A nyolcvanas években az épület emeletét is birtokba vehette a könyvtár, így az álalakítások után 1984-től már 504 m2 alapterületen működhetett az intézmény. A város központjától távolabb eső településrészek könyvtári ellátása fiókkönyvtárak kialakításával volt megoldva egészen 1996-97-ig.

1993. október 15-én, egy nagyszabású névadó ünnepség keretében vette fel Képes Géza nevét. Ebben az évben került használatba -a megye városi könyvtárai között elsőként-, a számítógépes kölcsönző rendszer is. Napjainkban már szinte minden könyvtári munkafolyamat számítógépen zajlik, a Textlib integrált könyvtári rendszer segítségével.

2007-től kistérségi feladatokat is ellát a Képes Géza Városi Könyvtár. Kezdetben 11 település rendelte meg a könyvtári szolgáltatásokat. Ma már 13 faluban veszünk részt aktívan a, könyvtári és kulturális élet alakításában.

 

Az intézmény vezetői:

Bohács Jenő (1951-1953) Feladata a körzeti könyvtár megszervezése volt.


Csohány Antal (1953-1954) Az intézmény ügyviteli munkáját szervezte meg


Szabó Tibor (1954-1958) Személyes érdeme a könyvállomány gyarapítása és nyilvántartásba vétele.


Dr. Farkas József
(1958-1963) A felnőtt olvasóterem, valamint az önálló gyerekrészleg kialakítás fűződik a nevéhez. Számos szakirodalmi publikációt jelentett meg.

Kovács Tibor (1964-1977) Az ő irányítása alatt élte a könyvtár a fénykorát, vált a város meghatározó kulturális intézményévé. Fiatal kollegákat vett maga mellé, akikkel hosszú távon meghatározta, és magas színvonalra emelte a városi könyvtár arculatát.

Áts József (1977-1988) Irányítása alatt az intézmény „Kiváló közművelődési könyvtár” címet nyert el, valamint az épület korszerűsítése, bővítése fűződik a latinos műveltségű szakember nevéhez.

Juhász József (1989-2002) A számítógépes kölcsönzés, később integrált könyvtári rendszerre való átállás köszönhető a hatalmas munkabírású, fiatalon meghalt szakemberhez.

Sallai Emília (2002-2007) A könyvtár első igazgatónője a kistérségi könyvtári ellátórendszer alapjait vetette meg.

 

 

 

 

 

 

Ajánló

  arc

Keresés