MonusLMátészalkán született 1939-ben. Apai nagyapja, Mónus Kálmán református gondnokként árvaházat épített, melynek költségeit, ellátását maga viselte. Harangot készíttetett, mely a mai napig hívja az Újtelepen a gyülekezet tagjait.

Anyai nagyapja, Csizmadia Ferenc egyházmegyei tanácsbíró, presbiter, a város bírája volt. Édesapja, Mónus Béla református asztalosmester, akinek vállalkozását mindenki ismerte a településen.

1965-ben lett Kisnamény és a Darnó lelkésze. 1974-től a porcsalmai gyülekezetet szolgálta. Mátészalkára 1988-ban hívták lelkipásztornak. Itt megszervezte a kórházi istentiszteleteket, tartott hittanórákat, ifjúsági foglalkozásokat indított el, bibliaköröket vezetett. Az énekkar lelki vezetője volt.

Alapító tagja volt a Mátészalkai Református Szeretet Alapítványnak. Minden ünnep előtt mintegy 40 idős, beteg emberhez vitte el az Úrvacsorát. Feleségével végzett szolgálata révén beindultak a gyermektáborok.

MonusBela

Külön hangsúlyt fektettek a munkatársak képzésére, a mások tanítására alkalmas emberek szolgálatba állítására. Eltökélt szándéka volt a város különböző területein közösségek kiépítése, templomok megépítése. Így épülhetett meg az északi templom.

Kuratóriumi tagja volt a Mátészalkai Idősekért Közalapítványnak.

2012. augusztus 13-án, halt meg, Mátészalkán van eltemetve.

(Forrás: Nagy György lelkipásztor: A Lelkipásztor, aki Istennek kívánt tetszeni című írása alapján)

Ajánló

  arc

Keresés