BathoryGyorgyL1884-ben született Mátészalkán nemesi családban. Középiskolai tanulmányait 1905-ben Késmárkon végezte, majd 1907-ben Debrecenben jegyzői tanfolyamot végzett. Mint főjegyző Ópályiban és Nagyecseden dolgozott, innen ment nyugdíjba.

Többször részesült főispáni elismerésben. Nagyecsed szolgálati ideje alatt komoly fejlődésen ment keresztül. Szatmár vármegye köz- és társadalmi életében tevékenyen részt vett. Vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, református presbiter, a Vadász Társulat elnöke volt. Nyugalomba vonulása után újjászervezte Mátészalkán a Gazda Kört. Felesége Komoróczy Emma volt.

Ajánló

  internetnepe

Keresés