Arcképcsarnok

kat temp L1882-ben született Tiszaujlakon. A középiskolát és a teológiát Szatmáron végezte. Már papnövendék korában több lapban novellákat és verseket irt. 1905-ben szentelték pappá. Nyolc évig káplán volt, legutoljára Máramarosszigeten, ahol élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki és szerkesztette a Sziget és Vidéke hetilapot.

MonusLMátészalkán született 1939-ben. Apai nagyapja, Mónus Kálmán református gondnokként árvaházat épített, melynek költségeit, ellátását maga viselte. Harangot készíttetett, mely a mai napig hívja az Újtelepen a gyülekezet tagjait.

NyekiL1939 január 2-án született Mátészalkán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Érettségi után volt könyvelő, felvásárló, munkaügyi előadó, házkezelési csoportvezető, s végül helytörténész a mátészalkai múzeumban.

papp leadMátészalkán született 1849. március 27-én papi családban. Iskoláit Mátészalkán és Szatmáron végezte. Teológiát Debrecenben és Bécsben hallgatott.

RonaArmandMátészalkán született 1888-ban. Iskolai tanulmányai elvégzése után, 1907-ben Budapesten lett tornatanár. Az egyetemi sportegyesületeknek volt vívómestere. Nevéhez fűződik a középiskolai vívás bevezetése.

siegmund lead1888-ban született egy Brassó közeli faluban, Krizbán. Brassóban érettségizett, azután a budapesti egyetemen tanult tovább. Orvosi diplomáját 1911-ben vette át.

soos lead1896-ban született Rimaszombaton. A középiskolát szülővárosában végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskarán lett hallgató. 1921-ben avatták orvossá.

Ajánló

  internetnepe

Keresés