Arcképcsarnok

Mátészalkán született, 1873. szeptember 17-én. A turóc vármegyei Kisjeszenből eredeztethető, régi nemesi családból, a kisjeszeni Jeszenszky családból származik.

kalmanndrasLKálmán András 1919-ben született Mátészalkán, zsidó polgári család gyermekeként. Édesapja Kálmán Ernő gyógyszerész volt. Gyógyszertáruk a „Csizmadia-palotában" működött.

kg lead1909. febr. 1-jén született Mátészalkán. Apja kovácsmester volt. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, majd a budapesti egyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát, az Eötvös Kollégium tagjaként.

1794-ben született Mátészalkán. Szülei kisbirtokos nemesek voltak. 1848. június 19-től nemzetőr őrnagy Bihar megyében, július 9-én áthelyezték a debreceni lovas nemzetőrséghez.

kosutany lead1851. júl. 6.-án született Mátészalkán. A gimnáziumot Szatmáron végezte el. 1869-ben került a pesti egyetemre jogot hallgatni. 1875-ben a pécsi joglyceumban az egyházjog és jogtörténelem tanára lett.

arckep leadÖrömmel ajánlom városunk polgárainak figyelmébe a folyamatosan bővülő Arcképcsarnokunkat, mely több éves gyűjtőmunka eredményeként jött létre.  Az adattár egyik célja, hogy megörökítse a jelennek és az utókornak a  Mátészalkához valamilyen módon köthető személyek életútját lexikonszerű tömörséggel.

kat temp L1882-ben született Tiszaujlakon. A középiskolát és a teológiát Szatmáron végezte. Már papnövendék korában több lapban novellákat és verseket irt. 1905-ben szentelték pappá. Nyolc évig káplán volt, legutoljára Máramarosszigeten, ahol élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki és szerkesztette a Sziget és Vidéke hetilapot.

Ajánló

  kezmosas L

Keresés