Arcképcsarnok

DienesGaborLKörmenden született 1914. július 15-én, itt végezte alapfokú tanulmányait, aztán a híres Pápai Református Kollégiumban érettségizett, majd Debrecenben szerzett orvosi diplomát. Ott a Szemklinikán dolgozott 1949-ig, ekkor pedig Mátészalkára költözött családjával.

dorgay lead1816-ban született Ököritón köznemesi családban. 1835-től katonáskodott. A forradalom kitörésekor a 39. gyalogezred őrmestere volt. 1848. augusztus 31-én szerelt le, de oktató altisztként a Szatmár megyei nemzetőrök kiképzésében vállalat szerepet. Októberben a Pongrácz László irányítása alá tartozó nemzetőrzászlóalj hadnagyává nevezték ki.

Pr Dr Damjanovich SándorDr. Damjanovich Sándor, Széchenyi-díjas magyar orvos, laboratóriumi szakorvos, biofizikus Mátészalkán született 1936-ban. 1954-ben érettségizett, majd felvették a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Itt szerzett diplomát 1960-ban.

FarkasJozsefL1931-ben született Mátészalkán, iparos családban. Középiskoláit Debrecenben végezete, majd a budapesti Műszaki Egyetemen kezdte meg a felsőfokú tanulmányait, de ezt otthagyva a debreceni KLTE- n történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

fogarassyLFogarassy Györgyné szül.: Szepessy Anna Mária 1916. július 1-jén született Mátészalkán. Értelmiségi, polgári családban nőtt fel. Hamar kitűnt tehetsége a zene, és érdeklődése a humán tárgyak iránt. 5 évesen már az elemi iskolába járt Mátészalkán.

KarpatiJozsefDr. Kárpáti József apai nagyszülei Kocsordon, gróf Tisza Lajos birtokán dolgoztak. Itt született édesapja is, akit a gróf taníttatott és támogatott, majd számtartóként alkalmazott az uradalomban. Édesanyja szülei szintén itt éltek, s itt született Kárpáti József is 1927-ben.

KincsesEndreLElemi iskoláit szülõföldjén Mátészalkán, a gimnázium 8 osztályát Hajdúböszörményben, a teológiát a budapesti Teológiai Akadémián végezte. Budai gimnáziumi hitoktató, majd paksi lelkipásztor, volt.

Ajánló

  internetnepe

Keresés