kat temp L1882-ben született Tiszaujlakon. A középiskolát és a teológiát Szatmáron végezte. Már papnövendék korában több lapban novellákat és verseket irt. 1905-ben szentelték pappá. Nyolc évig káplán volt, legutoljára Máramarosszigeten, ahol élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki és szerkesztette a Sziget és Vidéke hetilapot.

1913-ban lett a Mátészalkai r.k. egyház plébánosa. Később prépost lett. Tagja a szentszéki bíróságnak. Trianon után évekig szerkesztője volt a Csonka Szatmárvármegye című politikai és társadalłni hetilapnak. A Kölcsey Egvcsület alelnöke és irodalmi szakosztályának elnöke.

Ő szerkeszti a Kath. Akció kiadásában megjelnő Katolikus Élet hitbuzgalmi lapot.

Ajánló

  figyelem

Keresés