papp leadMátészalkán született 1849. március 27-én papi családban. Iskoláit Mátészalkán és Szatmáron végezte. Teológiát Debrecenben és Bécsben hallgatott.

1871-től 1887-ig apja mellett volt segédlelkész, majd 1887-ben ő lett Mátészalka lelkésze. Egyházi cikkei mellett rendszeresen írt novellákat is amelyek főként az Üstökös, a Szatmár megyei Közlöny és az Igazmondó hasábjain jelentek meg. 1891 május 4.-én halt meg Mátészalkán. Ő írta A mátészalkai ev. ref. egyház története című művet.

Róla szóló irodalom:

Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája II. kötet, Nyíregyháza, 1996. p. 86.

Nyéki Károly: Elfelejtett arcok. - In.: Kelet-Magyarország. - (1987. máj. 27), p. 5.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 10. köt., Bp., 1980.

Ajánló

  figyelem

Keresés