MikszathL175 éve, 1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán. - Mikszáth ősei evangélikus lelkészek voltak (még a dédanyja is), a teológiát Wittenbergben és Jénában hallgatták.

A családi hagyományt a nagyapja szakította meg, aki inkább a nagykürtösi földesúr kocsmárosa lett. A lelkész rokonok valószínűleg nem néztek jó szemmel a lázadó Sámuelre.

Ősei neve nem Mikszáth volt, hanem Mixadt, amit a 19. században magyarosított a család. Mikszáth több álnéven is írt. Legismertebbek: Fáy László, Kákay, Kiscsolti Károly, Scarron. Összesen 135 írói álnevet használt. Ezek között számok, matematikai jelek és mitológiai nevek is akadnak.

Szülőfaluja, Szklabonya nevét még a nagy palóc életében, írói pályakezdésének 40. évfordulóján, 1910-ben Mikszáthfalvára változtatták. Ezt még megérte, ám néhány hét múlva, május végén meghalt.

Huszonhat évesen vette felségül Mauks Ilonát, akinek visszaemlékezése szerint a lánykérés sem a szokásos módon történt. Egy nap bevitte a főnökéhez (Ilona apja) az aláírandó aktákat Az egyiken ez állt: „alulírott kötelezem magam, hogy lányom Mikszáth urat szeresse és egy esztendőn belül hozzáadom.” Jövendő apósának nem igazán tetszett az ötlet, ezért a fiatalok Budapestre költöztek.

Az igazán nagy sikert a Tóth atyafiak című novelláskötete hozta meg számára, 1881-ben. Kritikusai szerint ekkor talált rá egyedi hangjára.

Ajánló

  internetnepe

Keresés