merleFrancia író. Algériában, Tebeszában született 1908. augusztus 28-án. Nagyapja auvergne-i parasztember volt, aki a francia betelepítési politika révén vándorolt ki Algériába. Tízévesen került Párizsba, középiskola után a Sorbonne-on hallgatott irodalomelméletet és filozófiát. Doktori disszertációját Oscar Wilde-ból írta.

A második világháború idején részt vett a dunkerque-i csatában, majd három évre német hadifogságba is került. Háborús élményeit a Két nap az élet című első regényében dolgozta fel, ezért is kezdett írni. Az 1949-es regény azonnal nagy siker lett, a legnagyobb francia irodalmi elismeréssel, a Goncourt-díjjal jutalmazták. Az egzisztencialista regény a francia hadsereg pusztulását, a katonák magára hagyatottságát ábrázolta szuggesztíven.

A felszabadulás után francia és algériai egyetemeken, Rennes-ben, Toulouse-ban és Algírban angol irodalmat tanított, majd 1965-től a Párizs-Nanterre-i egyetem professzora volt. Ifjúkorától rokonszenvezett a kommunizmussal, 1979-ig tagja is volt a Francia Kommunista Pártnak, ám amikor a Szovjetunió bevonult Afganisztánba, nem rejtette véka alá, hogy nem ért egyet a lépéssel, gyarmatosításnak nevezte, amit az oroszok művelnek, ezért kizárták a pártból.

1977-től folyamatosan írt, évente jelentek meg regényei. Tanári elhivatottsága és történelemszeretete regényeiben is megnyilvánult: hősei általában ismert, valós személyiségek voltak, műveiben a történelem eseményeit fikcióval színezte, de mindig a tények talaján maradt; „módszere az alaposság volt. Íróként egyszerre figyelt a mondanivalóra, a szereplőkre és a történetre, nem hagyta, hogy az olvasó figyelme egy percre is ellankadjon, a témaválasztástól függően eposz-szerű, nagy ívű elbeszélést vagy éppen precíz, tömör regényt írt."

„Merle sokat és jól tudott: ismerte a történelmet, a művészeteket, a tudománytörténetet, a régi párizsi fürdőkben dívó szokásokat, s a génkutatás aktuális eredményeit, de mégis, amit legjobban ismert, az a mese. Merle írásmódja maga a kaland az olvasó életében. Ez a szerző úgy nyitott ablakot a múltra, hogy a feltáruló panorámában a király volt a díszlet, s a trónja alól kikandikáló szőnyeget egykor megszőtt asszonyok a főszereplők. Kiváló érzéke volt az apróságok, a jelentéktelennek tűnő részletek és a részletekben rejlő groteszk, abszurd iránt."

„Robert Merle hazánkban az egyik legnépszerűbb francia író, minden könyvét lefordították és összesen 3,5 millió példányban adták el, az Európa Kiadó 81 kiadásban 22 művét jelentette meg. Bátor társadalomkritikája, nem lankadó felelősségtudata, szerencsés témaválasztása, fordulatos, gazdag meseszövése világszerte megbecsült íróvá avatta".

95 évesen szívinfarktusban halt meg, 2004. március 27-én Franciaországban.

Ajánló

  arc

Keresés